Múzeum Karola Plicku

Múzeum Karola Plicku je bývalé štátne múzeum, ktoré obsahovalo expozície venované slovenskému folkloristovi Karolovi Plickovi (1894 – 1987) s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie slovenskej ľudovej kultúry. Nachádzalo sa v Prónayovskej kúrii v Blatnici pri Martine, ktorú spolu s príslušnými pozemkami získalo Slovenské národné múzeum (SNM) v roku 1986 od vtedajšieho Štátneho majetku Blatnica. Múzeum bolo slávnostne otvorené 13. augusta 1988.

V roku 2019 bolo múzeum trvalo zatvorené pre nevyhovujúci technický stav, ktorý priamo ohrozoval samotnú expozíciu. Expozícia bola presťahovaná do hlavnej budovy SNM v Martine.