MSN (alebo Microsoft Network) je internetový provider a webový portál vytvorený Microsoftom.