Maar alebo explozívny kráter je sopečná forma kráteru s nízkym reliéfom, vytvorená pri freatomagmatickej erupcii zapríčinenej kontaktom spodných vôd s magmou. Okraj kráteru často obsahujú fragmenty vulkanitov pochádzajúcich z diatrémy pod maarom.

Maary Gemündener, Weinfelder a Schalkenmehrener v Nemecku.

Maary sú plytké a majú ploché dná. Priemer býva od 1 m do 200 m, hĺbka od 1  do 20 m. Maary vytvárajú malé výbušné sopky. Samotné kruhovité krátery bývajú často zaliate vodou, čím vytvárajú menšie jazerá (tzv. maarové jazerá).

Veľký výskyt maarov je na Novom Zélande, ďalej v Nemecku v pohorí Eifel, na západe USA, ale vyskytujú sa aj v iných vulkanických regiónoch sveta. Na Slovensku sa nachádzajú neskoro-treťohorné maary v pohorí Cerová vrchovina, neďaleko Fiľakova.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému maary