Magnetická deklinácia

Magnetické pole Zeme sa generuje v zemskom jadre pohybom elektricky vodivej taveniny železa s mnohými prímesami. Jedná sa o dynamický systém. Magnetické póly sa preto nezhodujú s pólmi geografickými, naviac magnetické póly sa pohybujú.  Vzhľadom k obrovským rozmerom jadra a jeho fyzikálnym podmienkam sú ale zmeny magnetického poľa zeme pomalé.

Magnetická deklinácia (podľa National Geophysical Data Center).

Magnetická deklinácia je uhlový rozdiel medzi smermi k zemepisnému a magnetickému severnému pólu Zeme. Magnetická deklinácia sa na rôznych miestach Zeme líši, naviac sa v čase mení.

Ak sa magnetický sever odchyľuje od geografického napravo (východne), dosahuje deklinácia kladných hodnôt, ak naľavo (západne), sú záporné. Pokiaľ sa zhodujú, je deklinácia 0°. Línia značiaca na mape miesta s rovnakou magnetickou deklináciou sa nazýva izogona, izogona s nulovou deklináciou agóna. Izopora potom značí liniu s rovnakou ročnou zmenou magnetickej deklinácie.

Údaj o hodnote magnetickej deklinácie nájdete na väčšine kvalitných topografických máp. Aktuálnu deklináciu na konkrétnom mieste a čase môžete zistiť v kalkulačke NOAA.

Magnetická deklinácia - kompas

Referencie

upraviť