Majstrovstvá sveta v snookeri

Majstrovstvá sveta v snookeri sa konajú od roku 1927 a od roku 1977 sa hrá v Crucible Theatre v anglickom meste Sheffield. Majstrovstvá sú vyvrcholením celej snookerovej sezóny a najprestížnejšia snookerová udalosť.

Trofej pre majstra sveta

Snookerové
turnaje
Bodované turnaje
Majstrovstvá sveta
UK Championship
World Open
Welsh Open
China Open
Shanghai Masters
German Masters
Players Tour Championship
Iné turnaje
Northern Ireland Trophy
Bahrain Championship
Masters
Premier League
Pot Black
World Series of Snooker

Víťazi upraviť

Rok Víťaz Porazený Konečné skóre Sezóna
1927   Joe Davis   Tom Dennis 20–11 n/a
1928   Joe Davis   Fred Lawrence 16–13 n/a
1929   Joe Davis   Tom Dennis 19–14 n/a
1930   Joe Davis   Tom Dennis 25–12 n/a
1931   Joe Davis   Tom Dennis 25–21 n/a
1932   Joe Davis   Clark McConachy 30–19 n/a
1933   Joe Davis   Willie Smith 25–18 n/a
1934   Joe Davis   Tom Newman 25–23 n/a
1935   Joe Davis   Willie Smith 25–20 n/a
1936   Joe Davis   Horace Lindrum 34–27 n/a
1937   Joe Davis   Horace Lindrum 32–29 n/a
1938   Joe Davis   Sidney Smith 37–24 n/a
1939   Joe Davis   Sidney Smith 43–30 n/a
1940   Joe Davis   Fred Davis 37–36 n/a
1941–1945 turnaj sa nekonal
1946   Joe Davis   Horace Lindrum 78–67 n/a
1947   Walter Donaldson   Fred Davis 82–63 n/a
1948   Fred Davis   Walter Donaldson 84–61 n/a
1949   Fred Davis   Walter Donaldson 80–65 n/a
1950   Walter Donaldson   Fred Davis 51–46 n/a
1951   Fred Davis   Walter Donaldson 58–39 n/a
1952   Horace Lindrum   Clark McConachy 94–49 n/a
Výzvy
1964   John Pulman   Fred Davis 19–16 n/a
1964   John Pulman   Rex Williams 40–33 n/a
1965   John Pulman   Fred Davis 37–36 n/a
1965   John Pulman   Rex Williams 25–22 n/a
1965   John Pulman   Fred Van Rensburg 39–12 n/a
1966   John Pulman   Fred Davis 5–2 (zápasy) n/a
1968   John Pulman   Eddie Charlton 39–34 n/a
Knockout turnaje
1969   John Spencer   Gary Owen 37–24 n/a
1970   Ray Reardon   John Pulman 37–33 n/a
1971   John Spencer   Warren Simpson 37–29 n/a
1972   Alex Higgins   John Spencer 37–32 n/a
1973   Ray Reardon   Eddie Charlton 38–32 n/a
1974   Ray Reardon   Graham Miles 22–12 1973/74
1975   Ray Reardon   Eddie Charlton 31–30 1974/75
1976   Ray Reardon   Alex Higgins 27–16 1975/76
Crucible Theatre
1977   John Spencer   Cliff Thorburn 25–21 1976/77
1978   Ray Reardon   Perrie Mans 25–18 1977/78
1979   Terry Griffiths   Dennis Taylor 24–16 1978/79
1980   Cliff Thorburn   Alex Higgins 18–16 1979/80
1981   Steve Davis   Doug Mountjoy 18–12 1980/81
1982   Alex Higgins   Ray Reardon 18–15 1981/82
1983   Steve Davis   Cliff Thorburn 18–6 1982/83
1984   Steve Davis   Jimmy White 18–16 1983/84
1985   Dennis Taylor   Steve Davis 18–17 1984/85
1986   Joe Johnson   Steve Davis 18–12 1985/86
1987   Steve Davis   Joe Johnson 18–14 1986/87
1988   Steve Davis   Terry Griffiths 18–11 1987/88
1989   Steve Davis   John Parrott 18–3 1988/89
1990   Stephen Hendry   Jimmy White 18–12 1989/90
1991   John Parrott   Jimmy White 18–11 1990/91
1992   Stephen Hendry   Jimmy White 18–14 1991/92
1993   Stephen Hendry   Jimmy White 18–5 1992/93
1994   Stephen Hendry   Jimmy White 18–17 1993/94
1995   Stephen Hendry   Nigel Bond 18–9 1994/95
1996   Stephen Hendry   Peter Ebdon 18–12 1995/96
1997   Ken Doherty   Stephen Hendry 18–12 1996/97
1998   John Higgins   Ken Doherty 18–12 1997/98
1999   Stephen Hendry   Mark Williams 18–11 1998/99
2000   Mark Williams   Matthew Stevens 18–16 1999/00
2001   Ronnie O’Sullivan   John Higgins 18–14 2000/01
2002   Peter Ebdon   Stephen Hendry 18–17 2001/02
2003   Mark Williams   Ken Doherty 18–16 2002/03
2004   Ronnie O’Sullivan   Graeme Dott 18–8 2003/04
2005   Shaun Murphy   Matthew Stevens 18–16 2004/05
2006   Graeme Dott   Peter Ebdon 18–14 2005/06
2007   John Higgins   Mark Selby 18–13 2006/07
2008   Ronnie O’Sullivan   Allister Carter 18–8 2007/08
2009   John Higgins   Shaun Murphy 18–9 2008/09
2010   Neil Robertson   Graeme Dott 18–13 2009/10
2011   John Higgins   Judd Trump 18–15 2010/11
2012   Ronnie O’Sullivan   Allister Carter 18-11 2011/12
2013   Ronnie O’Sullivan   Barry Hawkins 18-12 2012/13
2014   Mark Selby   Ronnie O’Sullivan 18-14 2013/14
2015   Stuart Bingham   Shaun Murphy 18-15 2014/15
2016   Mark Selby   Ding Junhui 18-14 2015/16
2017   Mark Selby   John Higgins 18-15 2016/17
2018   Mark Williams   John Higgins 18-16 2017/18
2019   Judd Trump   John Higgins 18-9 2018/19
2020   Ronnie O’Sullivan   Kyren Wilson 18-8 2019/20
2021   Mark Selby   Shaun Murphy 18-15 2020/21
2022   Ronnie O’Sullivan   Judd Trump 18–13 2021/22
2023   Luca Brecel   Mark Selby 18-15 2022/23
2024   Kyren Wilson   Jak Jones 18-14 2023/24