Makroekonomika

Makroekonomika je cieľavedomá hospodárska činnosť relatívne ucelených, vzájomne prepojených, od seba závislých a doplňujúcich sa hospodárskych subjektov. Ak ide o spojenie týchto závislých hospodárstiev do určitého štátneho územia, hovoríme o národnom hospodárstve. Vzájomnou závislosťou, prepojením a nevyhnutnou spoluprácou národných hospodárstiev jednotlivých krajín vzniká kvantitatívne i kvalitatívne nový typ makroekonomiky, t. j. svetové hospodárstvo.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.