Makrokozmos je veľký svet - svet ako nesmierny usporiadaný celok; vesmír, opak mikrokozmu; voľným okom viditeľný svet.

Makrokozmos a mikrokozmos sa nachádzajú vo vzťahu podobnosti alebo rovnakosti v niektorých podstatných aspektoch, takže z jedného sveta sa dá usudzovať o povahe druhého sveta.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.