Malá Litava je potok na Krupinskej planine, na území Hontu, v okresoch Krupina a Veľký Krtíš.[1] Je to ľavostranný prítok Litavy s dĺžkou 9,3 km.

Tok vytvára hranicu medzi podcelkami Dačolomská planina na severozápade a Modrokamenské úboče na juhovýchode. Pramení v lokalite Horný Drieňový vrch v nadmorskej výške okolo 528 m n. m. neďaleko osady Duchenec. Sprvu tečie na juhozápad, zľava priberá Bukovinský potok (440,8 m n. m.) a výrazne sa esovito stáča, pokračuje južným smerom, následne sa opäť prudko stáča, tečie na sever a ústi do Litavy južne od obce Cerovo v nadmorskej výške okolo 320 m n. m. Na dolnom toku má prudký spád, preteká hlboko zarezaným údolím s troma výraznými ohybmi.[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.