Marin Goleminov, 1940

Marin Goleminov (19082000) patril k najvýznamnejším bulharským hudobným skladateľom. Je autor výnimočných diel rozličných hudobných žánrov, v ktorých sa inšpiroval bulharskou ľudovou hudbou.