Materiálny statok alebo hmotný statok je statok majúci vecnú podobu a schopný uspokojiť materiálne potreby ľudí.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.