mauerská sánka (replika)

Mauer 1 alebo Mauer-1 (synonymá pozri nižšie) je nález sánky človeka z lokality Mauer pri Heidelbergu z roku 1907, starý 609 000 rokov. Je to typový nález druhu Homo heidelbergensis a (podľa nového datovania z roku 2010) najstarší nález rodu Homo zo severnej a strednej Európy.

SynonymáUpraviť

Slovenské synonymá sú: mauerská čeľusť, heidelberská čeľusť, mauerská sánka, dolná/spodná čeľusť z Maueru, mauerský človek, človek heidelberský, heidelberský človek, heidelberský opočlovek, homo heidelbergensis.

Latinské názvy sú: Homo heidelbergensis, Homo sapiens heidelbergensis, Homo erectus heidelbergensis, staršie: Pithecanthropus heidelbergensis, Palaeanthropus heidelbergensis, Pseudhomo heidelbergensis, Protanthropus heidelbergensis, Praehomo heidelbergensis, Praehomo europaeus, Anthropus heidelbergensis, Europanthropus heidelbergensis, Euranthropus sp., Maueranthropus heidelbergensis.

CharakteristikaUpraviť

Nález objavil W. D. Hartmann (resp. miestni pracovníci) 21. októbra 1907, vedecky ho opísal O. Schoetensack v roku 1908 ako „Homo heidelbergensis“. Nález sa uskutočnil v pieskovni obce Mauer (v jame Grafenrein, 900 m od Maueru), ktorá leží pri meste Heidelberg v Nemecku, v hĺbke 24 m v pieskových usadeninách. Je to mohutná (vysoká a hrubá) sánka bez bradového výbežku dospelého jedinca, pravdepodobne muža. Pri sánke sa nachádzali jednoduché kamenné sekáče a kostené nástroje. Sánka vykazuje archaické znaky (napr. robustnosť, široké ramená) aj pokročilé vlastnosti (napr. malé rozmery sánky, moderný tvar zubov – parabolický oblúk, bez diastémy, malá tretia stolička a podobne). Drsnatiny poukazujú na silné žuvacie svalstvo. Jednotlivec, ktorému patrila čeľusť, mal asi masívnu tvár so širokými jarmovými oblúkmi.

Podrobný opis nálezu poskytuje Schoetensack 1908 a článok Mounier 2009.

ZaradenieUpraviť

Pôvodne sa zaraďoval ako (viac-menej) jediný nález samostatného druhu Homo heidelbergensis či tzv. heidelberskej rasy. Pre mnohých autorov nešlo o príslušníka rodu Homo a zaraďovali ho do rodu Pithecanthropus či ako nový rod Maueranthropus atď. (pozri podnadpis Synonymá). Ešte v rokoch 1955 a 1964 Le Gros Clark uvádza, že podľa neho nie je isté, či nález vôbec patrí do rodu Homo. Neskôr (prvýkrát už u Hrdličku v roku 1927) sa nález zaraďoval pod Homo erectus (často v rámci poddruhu Homo erectus heidelbergensis) alebo pod Homo sapiens (často v rámci poddruhu Homo sapiens heidelbergensis). Zaraďoval sa aj ako raný preneandertálec.

Najnovšie sa najčastejšie zaraďuje do samostatného druhu Homo heidelbergensis v širšom zmysle (tak ako ho uvádza napr. Rightmire v roku 1995), ale niektorí (napr. Hublin v roku 1998) ho zaraďujú pod Homo neanderthalensis alebo ho považujú za incertae sedis (napr. Hublin v roku 2009).

DatovanieUpraviť

Podľa presného datovania štúdie Wagner et al. 2010 je nález starý 609 000+/- 40 000 BP. Staršie sa udával vek 550 000 BP ([1]), 700 000 BP ([2]), 700 – 500 000 BP ([3]),300 – 250 000 BP (McKee 2005), 500 000 BP ([4],[5]), 500 – 400 000 BP (Thurzo 1998), 650 000 – 450 000 (Wood 2011) či 650 000 BP (Encyklopédia archeológie 1985), pričom ale väčšina zdrojov udávala, že datovanie je neisté.

Referencie a iné externé odkazyUpraviť