Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu[1] alebo Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie[2] (International Union of Pure and Applied Chemistry, skratka IUPAC) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa venuje rozvoju chémie. Bola založená v roku 1919 ako reakcia národných spolkov chemikov na potreby medzinárodnej štandardizácie údajov a názvoslovia.[3]

Je známa hlavne ako rozhodujúca autorita pri príprave štandardov pre pomenovanie chemických prvkov a ich zlúčenín prostredníctvom Medzinárodného výboru pre nomenklatúru a symboly (Názvoslovie IUPAC). IUPAC je členom Medzinárodnej rady pre vedu (ICSU).

Okrem určovania názvoslovných smerníc IUPAC stanovuje štandardy pre medzinárodný pravopis názvov v prípadoch sporu. Napríklad nariadila, že aluminium (hliník) je vhodnejšie pomenovanie pred americkým aluminum a sulfur (síra) je vhodnejšie pomenovanie pred britským názvom sulphur.

Usmernenia IUPAC pre jednotlivé oblasti chémie sú publikované vo zväzkoch odlíšených farbami ako tzv. IUPAC Color Books - každú oblasť ošetruje zväzok istej farby. Mnoho IUPAC publikácii je dostupných na internete, IUPAC Color Books sú zverejnené na stránke IUPAC[4]. Napríklad Zelenú knihu ("Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 3rd edition, 2007") je možné stiahnuť na tejto stránke.

IUPAC na Slovensku Upraviť

Kompetentným národným orgánom IUPAC na Slovensku je SNK IUPAC - Slovenský národný komitét pre chémiu Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu.[1] V roku 2016, napríklad, vydal usmernenie o správnych slovenských tvaroch názvov štyroch nových chemických prvkov,[5] ktorými sú nihónium, moskóvium, tenés a oganesón.

Referencie Upraviť

  1. a b Oficiálna stránka Slovenského národného komitétu IUPAC [online]. SNK IUPAC, [cit. 2017-02-14]. Dostupné online.
  2. IUPAC. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 247.
  3. Stránka IUPAC History [online]. IUPAC, [cit. 2017-02-14]. Dostupné online.
  4. Stránka IUPAC Color Books [online]. IUPAC, [cit. 2017-02-14]. Dostupné online.
  5. IUPAC ohlasuje a potvrdzuje objav štyroch nových chemických prvkov [online]. Slovenská chemická spoločnosť, 5.12.2016, [cit. 2016-12-14]. Dostupné online.

Externé odkazy Upraviť