Melancholik (z starogr. melas, melanos = čierny, starogr. cholé = žlč) je človek, ktorý má vlastnosti jedného zo štyroch základných typov temperamentu – labilný introvert. Melancholik je založený veľmi emotívne, málo impulzívny. Vyznačuje sa labilitou, zvýšenou citlivosťou, introvertnosťou, skleslosťou, sklonom k samote, smútkom, strachom, neagresivitou, pocitmi bezmocnosti a hlbokým prežívaním i bezvýznamných udalostí.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Temperamenty
flegmatik | cholerik | sangvinik | melancholik