Menová reforma alebo peňažná reforma je náhrada peňažných znakov v obehu (t.j. papierových peňazí a mincí) za nové na základe zákonom stanovených podmienok alebo zmena (iných) zákonných predpisov týkajúcich sa peňažnej sústavy (menovej sústavy).[1] Obyčajne sa uskutočňuje s cieľom odstrániť následky predchádzajúcej otvorenej alebo skrytej inflácie.

Príklady menových reforiem v dejinách upraviť

Referencie upraviť

  1. menová reforma in: Michník et al.: Ekonomická encyklopédia, 1995