Mensa (spoločnosť)

Mensa je medzinárodná spoločnosť založená v roku 1946 v Oxforde Rolandom Berrillom a Lancelotom Lionelom Wareom. Podmienkou pre členstvo v tejto organizácii je výsledok v teste inteligencie, ktorý je schválený dozorcom Mensy International, medzi hornými dvoma percentami celkovej populácie, na Slovensku je to IQ nad 130. Organizácie Mensy v stovke krajín sveta združujú vyše 100 tisíc členov.

Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá ma dokonca status poradného hlasu v UNESCO.

Funkciou Mensy je predovšetkým vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia pre svojich členov, umožňovanie ich dobrovoľnej sebarealizácie a podpora vzájomných kontaktov. Či už formou rôznych besied, prednášok, diskusií... Mensa ako taká sa však zaoberá iba vytváraním základných podmienok, všetko záleží na osobnej aktivite jednotlivcov. Mensa si kladie za cieľ poskytovať čo najslobodnejší priestor pre sebarealizáciu. Je to spoločenstvo ľudí s rôznymi názormi, ambíciami, ktorí vykonávajú svoju činnosť úplne dobrovoľne.

Mensu tvoria jej členovia. Je ich stotisíc po celom svete a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti, od učiteľov, lekárov, právnikov, vedcov, politikov, až po nositeľov Nobelových cien. Za člena Mensy Slovensko je v aktuálnom roku považovaný ten, kto úspešne absolvoval IQ Test Mensy Slovensko (aj v minulosti), prejavil záujem o členstvo a zaplatil členský príspevok za daný rok. Členstvo možno kedykoľvek prerušiť napr. zo študijných alebo pracovných dôvodov a neskôr si opäť členstvo obnoviť.

Mensa na Slovensku pre svojich členov organizuje rôzne akcie na miestnej aj celoslovenskej úrovni. Ide o klubové stretnutia, víkendové pobyty, exkurzie a prednášky.

Web odkazy

upraviť