Merná elektrická vodivosť

Merná elektrická vodivosť (σ) je fyzikálna (elektrotechnická) veličina, ktorá označuje elektrickú vodivosť materiálu, pre jeden materiál je to konštanta. Je to prevrátená hodnota merného elektrického odporu. Má jednotku S.m-1 (Siemens na meter).[chýba zdroj]
Platí: