Mestečko (typ obce)

Mestečko je bežný slovenský preklad právneho typu obce na rozhraní medzi dedinou a mestom či mesta s neúplnými mestskými právami (najmä právom usporadúvať pravidelné trhy), ktorý sa vyskytuje v mnohých krajinách. V minulosti tu na rozdiel od mesta bolo oveľa viac zastúpené poľnohospodárstvo.

V Uhorsku – vrátane Slovenska – sa takéto sídlo volalo oficiálne (po latinsky) oppidum (14./15. storočie až 1871; po maďarsky mezőváros – doslova „poľné mesto“), podrobnosti pozri pod oppidum (Uhorsko).

V Rakúsku sa nazýva(lo) Marktgemeinde (doslova „trhová obec“). V iných nemecky hovoriacich oblastiach sa nazýva(lo) Flecken, Marktflecken, Markt a podobne.

V Česku sa nazýva(lo) městečko, od 16. storočia aj městys (14. storočie až 50. roky 20. storočia a znova zavedené v roku 2006).

V Dánsku sa nazývalo flække, vo Švédsku köping. Francúzsky historický ekvivalent je približne bourg, anglický borough.