Metainformácia

Tak ako metadáta upresňujú možné použitie dát a tým i okruh a kvalitu využitia informácií, ktoré môžu byť z dát získané, tak metainformácie bližšie popisujú informácie a umožňujú ďalšie znalosti, ktoré môžeme využitím týchto informácií získať.