Metod Kaľavský (* 26. jún 1924, Sedlice – † 14. apríl 2011, Bardejov) bol slovenský folklorista a funkcionár Matice slovenskej.

Metod Kaľavský
funkcionár Matice slovenskej, zanietený propagátor slovenského folklóru
Narodenie26. jún 1924
Sedlice, Slovensko
Úmrtie14. apríl 2011 (86 rokov)
Bardejov, Slovensko

Detstvo a vzdelávanie

upraviť

V rokoch 193039 navštevoval národnú školu v Sedliciach a meštiansku školu v Gelnici. Stredoškolské vzdelanie získal v rokoch 194045 na Učiteľskej akadémií v Prešove. Po vojne si kvalifikáciu rozšíril o odbor slovenský jazyk, zemepis a dejepis.

Pedagogické a kultúrne pôsobenie

upraviť

V rokoch 1945-1951 pôsobil ako učiteľ a neskôr riaditeľ strednej školy v Sedliciach. Vyvíjal osvetovú a kultúrnu činnosť v Sdružení katolíckej mládeže (SKM) a Ochotníckom divadelnom krúžku Poľana. Po odmietnutí príkazu komunistickej strany založiť jednotné roľnícke družstvo v obci bol z funkcie riaditeľa školy odvolaný a musel opustiť Prešovský okres. S problémami získal miesto učiteľa na druhej základnej škole v Bardejove. V štúdiu popri zamestnaní na Vyššej pedagogickej škole v Prešove (1958-1960) si doplnil kvalifikáciu o predmet pracovná výchova. V roku 1975 absolvoval štúdium somatopédie na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.

V rokoch 19531970 pôsobil ako zástupca riaditeľa jedenásťročnej strednej školy, okresný školský inšpektor a vedúci Okresného pedagogického strediska v Bardejove. Po verejnom odsúdení vstupu armád Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v roku 1968 a po nástupe normalizácie ho komunistická strana poslala v roku 1971 na prevýchovu do Východoslovenských železiarni, kde bol nútený zotrvať 15 rokov až do svojho odchodu do dôchodku (1986).

V roku 1983 založil a až do roku 1988 viedol Mužský spevácky súbor Sedličan. Je autorom scenára pre televízny film Šarišské Vianoce, ktorý bol nakrútený v Sedliciach a odvysielaný v Československej televízii pod názvom Slamená krása v roku 1985.

Po roku 1989 bol činný v obnovenom matičnom hnutí horného Šariša. Inicioval a podporoval rozvoj ľudových tradícií a hudobnofolklórneho hnutia, najmä Hornošarišských piesní a tancov v Raslaviciach. Ako člen najvyšších orgánov Matice slovenskej v Bratislave a funkcionár regionálnych matičných štruktúr sa zaslúžil o vybudovanie Cyrilometodského pamätníka nad Bardejovom.

Súčasnosť

upraviť

Od roku (2006) až do svojej smrti žil ako dôchodca v Bardejove.

  • Kamenistá cesta : Príspevok k oživovaniu pamäti národa. Prešov: Súzvuk. ISBN 80-968949-8-6.
  • Šarišské Vianoce (scenár k filmu, vysielaný pod názvom Slamená krása)

Externé odkazy

upraviť