Mezoderma (bunka)

Mezoderma [1] (iné názvy: mezoderm [1], stredný zárodkový/zárodočný list) je jeden zo zárodočných listov vznikajúci brázdením oplodneného vajíčka pri embryogenéze (vzniku a vývoji zárodku). Pri embryogenéze v druhej etape opolodnené vajíčko brázdi - jeho bunky sa neustále mitoticky delia až vytvoria mnohobunkový útvar - morula. Bunky vnútri moruly vycestujú k okraju a tak vytvoria blastocel (a teda fakticky prvotnú telovú dutinu), do ktorého sa invaginujú bunky zvonka blastuly, a tak dajú vzniknúť gastrule. Z buniek preliačených do blastocelu sa vyformujú zárodočné listy - ektododerma (vonkajší), mezoderma (stredný), endoderma (vnútorný). Z mezodermy vzniká célom a vylučovacia sústava, pohlavné orgány, cievna sústava, vnútorná kostra, svaly a ďalšie.

ZdrojeUpraviť

  1. a b Pozri zdroje v článku mezoderma