Prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc. (* 17. apríl 1956, Palúdzka – † 5. apríl 2009, Prešov) bol slovenský historik. Zaoberal sa vývinom slovenského historického myslenia, dejinami slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí, slovenskými dejinami v 19. a 20. storočí.

Michal Otčenáš
slovenský historik
Narodenie17. apríl 1956
Palúdzka, Slovensko
Úmrtie5. apríl 2009 (52 rokov)
Prešov, Slovensko

Vzdelanie upraviť

 • Základná deväťročná škola v Štrbe (1962 – 1971)
 • Gymnázium v Poprade (1971 – 1975)
 • Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1975 – 1980) študijný odbor: dejepis – filozofia

Akademické a vedecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti upraviť

 • 1981 – PhDr. – Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 1989 – CSc. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (dizertačná práca: Slovenská historiografia v druhej polovici 19. storočia)
 • 1996 – docent v odbore slovenské dejiny – Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (habilitačný spis: Slovenská historiografia v rokoch 1900 – 1945)
 • 2003 – profesor Vedecká rada Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (inauguračná prednáška: Historiografia ako historická disciplína)

Prax upraviť

 • 1980 – 1983 – asistent na Katedre dejín Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 1983 – 1996 – odborný asistent na Katedre dejín (od roku 1990 Katedre dejín a archívnictva) Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • od 1996 – docent na Katedre dejín a archívnictva (od roku 1998 Katedre slovenských dejín a archívnictva) Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (od roku 1997 Prešovskej univerzity)
 • 1981 – 1989 – s prestávkou tajomník Katedry dejín Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 1990 – 1997 – vedúci Katedry dejín a archívnictva Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (od 1997 Prešovskej univerzity)
 • 1997 – 2003 – prodekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Činnosť v domácich a zahraničných akademických orgánoch, vedeckých a odborných organizáciách, komisiách, výboroch upraviť

 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 • tajomník Spoločnej odborovej komisie pre PhD. – slovenské dejiny
 • člen Spoločnej odborovej komisie pre PhD. – špec. didaktika dejepisu
 • člen výboru Slovenskej historickej spoločnosti
 • člen Historického odboru Matice slovenskej
 • člen Spoločnosti pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
 • člen Slovenskej muzeálnej spoločnosti
 • člen Spolku slovenských spisovateľov
 • člen Slovensko-poľskej komisie historikov
 • člen Slovensko-poľskej komisie pre humanitné vedy
 • člen vedeckého kolégia Historického ústavu Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ocenenia tvorivej aktivity upraviť

 • pamätná medaila P. J. Šafárika
 • pamätná medaila mesta Liptovský Mikuláš

Knižné publikácie upraviť

OTČENÁŠ, Michal: Čítanka k dejinám slovenskej historiografie do roku 1918. Košice : Rektorát UPJŠ Košice, 1991
OTČENÁŠ, Michal: Periodizácia svetových a slovenských dejín. Prešov : Metodické centrum
OTČENÁŠ, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1848 – 1918. Prešov : Metodické centrum, 1993. - ISBN 80-85410-64-8.
OTČENÁŠ, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1918 - 1945. Prešov : Metodické centrum, 1994. - ISBN 80-85410-78-8.
 • Zborník príspevkov z konferencie učiteľov dejepisu stredných škôl a metodikov dejepisu základných škôl. Spoluautor: Viera Hudečková (Metodické centrum Prešov 2000)
 • František Víťazoslav Sasinek. (Príspevok k jeho životu a dielu.) (Slovo, Košice 1995)

Básnické zbierky:

 • Strminy (1983)
 • Štrbské srdce (Prešovská univerzita v spolupráci s vydavateľstvom Royal Unicorn Košice, Spolkom slovenských spisovateľov a Obecným úradom v Štrbe 2002)

Externé odkazy upraviť