Micropul je abstraktná dosková hra pre jedného alebo dvoch hráčov. Micropul patrí do kategórie tzv. Print & Play hier, ktoré je možné voľne stiahnuť z internetu, vytlačiť a hrať.

Micropul
Základné informácie
AutorJean-Francois Lassonde
VydavateľCopyright
Počet hráčov1 – 2
Rok vydania2004

Pravidlá Upraviť

Herný materiál sa skladá zo 48 hracích dielov (44 typov) a 6 kameňov v dvoch rôznych farbách (tri pre každého hráča). Hra nemá žiadnu hraciu dosku. Hracie diely obsahujú obrazce, ktoré sa nazývajú micropuly a katalyzátory.

  • Micropul je kruh čiernej alebo bielej (s čiernym obvodom) farby
  • Katalyzátor je bodka, alebo znak plus

Každý hrací diel obsahuje minimálne jeden micropul a môže alebo nemusí obsahovať katalyzátory. Micropuly a katalyzátory sa nachádzajú v rohoch hracích dielov.

Špeciálnym hracím dielom je tzv. veľký micropul, ktorý obsahuje obrazec jedného veľkého micropulu uprostred dielu. Veľký micropul sa chová ako diel so štyrmi micropulmi s rovnakou farbou (rovnakou akú má veľký micropul). Každý veľký micropul obsahuje uprostred dielu aj jeden katalyzátor, ktorý môže byť aktivovaný na všetky strany.

Hra má dve základné pravidlá:

  • Pravidlo 1: Každý nový diel vložený do hry musí byť pripojený ku zvyšku dielov v hre.
  • Pravidlo 2: Čierny micropul nemôže byť pripojený k bielemu a naopak.

Priebeh hry Upraviť

Hra začína umiestnením prvého dielu do stredu hracej plochy. Tento diel obsahuje 4 micropuly, z toho 2 sú čierne a 2 biele. Zvyšné diely sa zamiešajú obrazcami dole a umiestnia sa do stĺpcov, ktoré tvoria tzv. jadro, ku ktorému majú prístup obaja hráči. Každý z hráčov si následne z jadra náhodne vyberie 6 dielov do tzv. ruky a dostane tri kamene jednej farby. Potom hráči začnú vykonávať ťahy.

Hráči sa striedajú v jednotlivých ťahoch, pričom v každom ťahu má hráč tri možnosti, z ktorých môže vykonať len jednu:

  • Položenie dielu z ruky na hraciu plochu
  • Preloženie dielu z hráčovho skladu do ruky
  • Položenie kameňa na skupinu micropulov

Položenie dielu z ruky na hraciu plochu Upraviť

Hráč vyberie jeden diel zo svojej ruky a položí ho na hraciu plochu tak aby dodržal pravidlá č. 1 a 2. Po umiestnení dielu hráč skontroluje či nebol aktivovaný niektorý katalyzátor. Katalyzátor je aktivovaný vtedy, ak po priložení dielu katalyzátor susedí s micropulom na inom dieli.

Za každý aktivovaný katalyzátor bodky si hráč vyberie náhodný diel z jadra a umiestni ho do tzv. skladu, v ktorom sa nachádzajú diely obrátené obrazcom dole tak, aby ich hráči nevideli. Za každý aktivovaný katalyzátor znaku plus hráč vykoná ďalší ťah navyše. Katalyzátory je možné aktivovať v každom ťahu len raz.

Preloženie dielu z hráčovho skladu do ruky Upraviť

Hráč nemôže mať v ruke viac ako 6 dielov. Ak hráč nemá v ruke 6 dielov, môže zo svojho skladu vybrať jeden z dielov a položiť ho do svojej ruky.

Položenie kameňa na skupinu micropulov Upraviť

Hráč môže položiť jeden zo svojich voľných kameňov na ľubovolný voľný hrací diel, ktorý je súčasťou skupiny micropulov. Túto skupinu po položení kameňa vlastní hráč. Kameň nie je možné položiť na skupinu, ktorú už vlastní súper.

Skupina micropulov sú micropuly rovnakej farby, ktoré spolu susedia. Skupiny môžu byť otvorené alebo uzatvorené. Otvorené skupiny majú možnosť zväčšovať sa. Uzatvorené skupiny sú obklopené hracími elementami a žiadny z micropulov tejto skupiny sa nenachádza na hrane hracej plochy.

Cieľ hry Upraviť

Hra končí vtedy, keď niektorý z hráčov vyberie posledný diel z jadra. Za každú uzatvorenú skupinu získava hráč ktorý ju vlastní toľko bodov, koľko micropulov táto skupina obsahuje. Za každý diel vo svojom sklade hráč získava dva body. Za každý diel vo svojej ruke, hráč získava jeden bod. Hráč s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom.

Externé odkazy Upraviť