Miestna ústredňa (MÚ, MTU) sa nachádza v hierarchii telefónnych ústrední najnižšie, teda najbližšie k účastníkovi. Spravidla obsluhuje lokalitu o polomere okolo 5 kilometrov, ktorá sa nazýva MTO, čiže miestny telefónny obvod. Jeho veľkosť je obmedzená fyzikálnymi parametrami účastníckeho vedenia (odpor, indukčnosť a kapacita vodičov, ktoré by mohli spôsobiť prekročenie povolených limitov pre úbytok napätia potrebného na napájanie telefónu a maximálneho prípustného útlmu hovorového signálu).

Delenie ústrední v iných krajinách Upraviť

Štruktúra telefónnej siete v rôznych krajinách závisí na množstve faktorov:

  • Počtu telefónnych účastníkov
  • Rozľahlosti krajiny
  • Charakteru osídlenia
  • Stavu a históriu budovania telefónnej siete

V USA sa ústredne označujú pomocou triedy (Class); 1 sú ústredne najvyššej úrovne. Niekedy sa používajú aj nasledujúce názvy:

  • Intercarrier switching office (IXC)
  • Intermediate switching office
  • Toll office alebo toll centre (uzlové ústredňa)
  • End office (miestna ústredňa)

Ich význam sa však v rôznych zdrojoch môže líšiť.

Pozri aj Upraviť

Referencie Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Místní ústředna na českej Wikipédii.