Miliarda

číslo označujúce tisíc miliónov

Miliarda je tisíc miliónov, čiže 109; v USA, a v minulosti v bývalom ZSSR sa toto číslo nazýva bilión.