MiniDisc skrátene MD je záznamové zariadenie založené na princípe magnetooptického disku, pôvodne plánované firmou Sony na záznam 74 minút digitálneho audiozáznamu. Na trh bolo uvedené v roku 1993. V súčasnosti je rozšírené vo forme Hi-MD, záznamového média umožňujúceho záznam akýchkoľvek dát do veľkosti 1 GB.

Zariadenie Sony MZ1 Minidisc.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému MiniDisc