Mini Master Mind logická hra v ktorej jeden z hráčov vytvorí farebnú kombináciu a druhý hráč sa snaží túto kombináciu farieb uhádnuť. Farebná kombinácia je buď bez opakovania farieb alebo s opakovaním farieb.

Odpovede sú: uhádnutie farby a miesta - čierna, uhádnutie farby a neuhádnutie miesta biela.

Príklad hry

upraviť

Prípustné farby: Zelená, Červená, Modrá, Žltá, Hnedá, Fialová, Oranžová, Biela

Myslená kombinácia HŽFZ
          ZČMŽ odpoveď 2B
          ČZHF     3B
          HFČO     1Č1B, vieme, že O tam nepatrí a Z tam patrí
          ŽFZH     4B, vieme, že všetky tam patria a Z patrí na koniec
          HŽFZ     4Č, uhádli sme

Varianty hry

upraviť
 1. Číselný Mini Master Mind - miesto farieb si myslíme číslo, odpovede sú počet A a počet B, kde A je uhádnuté číslo a miesto a B je uhádnuté číslo, neuhádnuté miesto. Číslice sa nesmú alebo môžu opakovať.
 2. Slovný Mini Master Mind