MINIX

operačný systém
(Presmerované z Minix)

MINIX je UNIX-like operačný systém založený na mikrojadrovej architektúre. Andrew S. Tanenbaum naprogramoval tento systém na vzdelávacie účely. MINIX inšpiroval aj vývoj Linuxového jadra. Meno je zložené zo slov minimal a UNIX.