Mladé Poľsko (spolok)

Mladé Poľsko bola poľská tajná emigrantská organizácia pôsobiaca v rokoch 1834-1836 vo Švajčiarsku. Bola súčasťou Mladej Európy. Hlavným organizátorom bol Joachim Lelewel.