Mnohoťažka

Mnohoťažka alebo aj viacťažka je šachový problém, v ktorom sa má dosiahnuť mat na štyri alebo viac ťahov.