Moaré (rušivý obraz)

Moaré alebo moiré [čítaj moaré] je rušivý efekt, ktorý môže pokaziť kvalitu snímok zaznamenaných digitálnym fotoaparátom a niekedy sa vyskytuje aj v televíznom vysielaní.

Moiré, ktoré vzniká pri prelínaní dvoch sád rovnobežných čiar, ktoré zvierajú uhol 5°
Rovnobežné čiary zvierajúce uhol 0° až 6°

Efekt vzniká vtedy, keď pravidelný obrazec poľa buniek snímača fotoaparátu alebo zobrazovacích bodov obrazovky alebo displeja interferuje s nejakým pravidelným vzorom na ploche zobrazenia, napríklad so štruktúrou tkaniny. Prekrývanie dvoch pravidelných obrazcov, ktoré sú si podobné, ale nie sú dokonale vyrovnané, vedie ku vzniku sady vzorov efektu moiré. Ten sa prejavuje ako farebné pruhy alebo kruhy.

Pozri aj

upraviť

Vznik moaré

upraviť

Iné projekty

upraviť