Modul ozubenia (m) je charakteristické číslo určujúce veľkosť profilu zuba ozubeného kolesa. Moduly pre čelné ozubené kolesá pre všeobecné a ťažké strojárstvo sa vyberajú z medzinárodnej normy STN ISO 54:2005.