Mohylové kultúry (Európa)

Mohylové kultúry alebo nepresne mohylová kultúra je súhrnné označenie pre akékoľvek kultúry strednej bronzovej doby (strednej podľa stredoeurópskeho datovania), pre ktoré bolo typické pochovávanie pod mohylovým násypom (ktoré sa inak ako také používalo aj v iných kultúrach a aj v skorších obdobiach).

Patria sem:

Tieto kultúry (ad a) ) boli zavŕšením rozsiahlych zmien v hospodárskom a kultúrnom vývoji, sprevádzanom klimatickými zmenami (zhoršenie počasia) na území dovtedy jestvujúcich kultúr. Tieto kultúry zrejme vznikli v Nemecku pri Rýne a odtiaľ sa šírili najmä na juhovýchod.

SlovenskoUpraviť

Na Slovensku sa vyskytovala:

Príbuzné mohylovým kultúram boli aj pilinská kultúra, otomanská kultúra a severopanónska kultúra.