Monokultúra (poľnohospodárstvo)

Monokultúra je:

  • porast kultúrnej rastliny (poľnohospodárskej plodiny alebo umelo založených či obnovených stromov) tvorený len jedným druhom alebo kultivarom
  • dlhodobé pestovanie jednej kultúrnej rastliny na jednom pozemku