Monzún je „zložka monzúnového prúdenia s viacmenej stálym prevládajúcim smerom prúdenia v jednom polroku (sezóne)“.[1] Príčinou sú hlavne rozdiely v ohrievaní kontinentov a oceánov a vo vytváraní tlakových výší a níží. Monzúny sa výrazne prejavujú v oblastiach, kde susedia výrazne plochy pevninovej časti s rozsiahlymi vodnými plochami napr. v južnej a juhovýchodnej Ázii alebo v oblasti Indického oceánu.

  • V zime sa vyskytuje nad pevninou anticyklóna a nad oceánom cyklóna, čo spôsobuje prúdenie vzduchu v smere tlakového spádu, čiže od pevniny k oceánu. Toto prúdenie sa nazýva tzv. zimný suchý monzún. Nad pevninou sa to prejavuje bezzrážkovým počasím. Zimný monzún je orientovaný v smere prúdenia pasátov.
Dátumy začiatkov a prevládajúci vietor prúdi ako juhozápadný letný monzún.
  • V lete sa vyskytuje nad pevninou cyklóna a nad oceánom anticyklóna, čo spôsobuje prúdenie vzduchu v smere tlakového spádu, čiže od oceánu smerom k pevnine. Toto prúdenie sa nazýva tzv. letný vlhký monzún. Nad pevninou sa to prejaví dlhším obdobím dažďa. Letný monzún je orientovaný oproti smeru prúdenia pasátov.

Referencie

upraviť
  1. monzun. In: SOBÍŠEK, Bořivoj, a kol. Meteorologický slovník výkladový & terminologický. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993. 594 s. ISBN 80-85368-45-5. S. 188.