Morálne zlo

Morálne zlo (G. W.Leibniz) je zlo, ktorého existenciu pripúšťa/dovoľuje Boh, pretože bez neho by nemohla existovať cnosť.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.