Morfing alebo morphing je špeciálny efekt používaný vo filme alebo animácii, pri ktorom dôjde k zámene jedného obrázku na druhý, pričom dochádza k metamorfóze zdrojového obrázku na cieľový obrázok podľa vopred definovaných pravidiel. Cieľom je vytvorenie takej animačnej sekvencie, ktorá by bola interpretovaná ako plynulá transformácia jedného obrazu na druhý.

Príklad morfingu tváre

V minulosti sa na tento účel používali filmové techniky, dnes sa používajú hlavne počítače.

Externé odkazyUpraviť