Moskovská Rus (rus.: Московская Русь – Moskovskaja Rus, Московия – Moskovija) alebo Moskovský štát je názov ruského štátu s centrom v Moskve vzťahujúci sa na obdobie od konca 15. do 17. storočia. Používal sa v listinách a v historickej literatúre 16.Šablóna:Zdroj?20. storočia. Do roku 1547 Moskovskej Rusi zodpovedá aj názov Moskovské veľkokniežatstvo (14. storočie - 1547) a od roku 1547 názov cárske Rusko, Rusko či Ruské cárstvo.