Mostový žeriav je typ žeriava pevne spojeného s daným manipulačným miestom. Je určený na dvíhanie a presun bremien napríklad vo výrobných halách, prekladiskách a podobne. Charakteristickou časťou žeriava je tuhý priečnik, tzv. žeriavový most, podľa ktorého má typ pomenovanie. Most je na koncoch vybavený pojazdovým mechanizmom, ktorý mu umožňuje pohyb po pojazdových dráhach v smere kolmom na pozdĺžnu os mosta. Tieto pojazdové dráhy sú vytvorená v príslušnej výške koľajnicami, profilmi, alebo inak. Pojazdové dráhy môžu byť aj oblúkové, prípadne jedna časť mosta uchytená bodovo v otočnom ložisku. Na samotnom moste je tiež vytvorená dráha pre mačku, ktorá sa pohybuje pozdĺž mosta. Obálka zloženého pohybu mosta a mačky je manipulačná plocha. Táto je vo väčšine prípadov obdĺžniková, ale môže byť aj výsek medzikružia, alebo kruhu.

Mostový žeriav:
červené diely - most (trojnosníkový)
modré diely - konštrukcia pojazdu
žlté diely - žeriavové háky visice z mačiek
Schéma špeciálneho lejacieho mostového žeriavu s dvoma mačkami a kabínou pre obsluhu

Konštrukcia upraviť

Žeriavový most sa skladá z jedného (pre menšie nosnosti), dvoch alebo viac nosníkov. Hlavné nosníky sú zvarované, nitované alebo z valcovaných profilov. Viacnosníkové mosty môžu tvoriť uzavretý, alebo otvorený profil.

Pri jednonosníkovej konštrukcii sa používa visutá mačka - pohybujúca sa po spodne časti profilu nosníka. Pri viacnosníkovej konštrukcii môže byť dráha mačky vytvorená na horných plochách hlavných nosníkov, alebo medzi nimi.

Väčšie žeriavy mávajú vytvorenú aj lávku pre obsluhu. Táto je vytvorená medzi hlavným a tzv. lavičkovým nosníkom, ktorý vytvára zároveň zábradlie.

Menšie mostové žeriavy môžu mať ručný pohon, väčšina má pohon elektrický.

Špeciálne mostové žeriavy upraviť

Podvesný mostový žeriav upraviť

Podvesný mostový žeriav je jednonosníkový žeriav pre menšie nosnosti. Žeriavová dráha je vytvorená spodnými prírubami T alebo I nosníkov, ktoré sú zavesené na strešnej konštrukcii budovy. Používajú sa v prípadoch, keď nie je možné vybudovať pojazdovú dráhu na stenách budovy. Niektoré umožňujú prejazd mačky medzi viacerými podvesnými žeriavmi v rovnakej hale.

Stohovací žeriav upraviť

Stohovací žeriav je mostový alebo podvesný žeriav, ktorý má na mačke vodiaci stĺp. Po vodiacom stĺpe sa vo zvislom smere pohybuje kabína a vidlice na manipuláciu s bremenom.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Mostový jeřáb na českej Wikipédii.
  • DVOŘÁK, Rudolf, a kol. Stroje. Pre 3. ročník SPŠS.. Bratislava : Nakladateľstvo Alfa, n.p., 1970. 312 s.

Pozri aj upraviť