Motorový vozeň

Motorový vozeň 810

Motorový vozeň (v žargóne motor) je druh hnacieho dráhového vozidla, ktoré slúži zároveň na prepravu osôb, batožín, prípadne bicyklov. Pod pomenovaním motorový vozeň sa rozumie hnacie dráhové vozidlo poháňané spaľovacím motorom. Pre hnacie dráhové vozidlá napájané elektrickým prúdom z troleje ktoré slúžia zároveň na prepravu osôb, batožín, prípadne bicyklov sa používa pomenovanie elektrický vozeň.

Motorové vozne na SlovenskuUpraviť

V súčasnosti premáva na Slovensku niekoľko druhov motorových vozňov. Najrozšírenejším motorovým vozňom na Slovensku je motorový vozeň 810 a z neho vychádzajúci modernizovaný motorový vozeň 812 ZSSK. V minulosti bol využívaný, dnes už historický, motorový vozeň M131.1 (801).