Mozarabský rítus alebo mozarabský obrad je variant rímskokatolíckej liturgie v rámci latinského rítu. Pochádza zo 7. – 8. storočia z Iberského polostrova. Po rímskom ríte ide o druhý najzachovalejší rítus.

Dodnes sa každý deň slávi v kaplnke Corpus Christi v toledskej katedrále, ďalej vo všetkých toledských kostoloch na sviatok Vtelenia Pána 18. decembra a tiež 23. januára. Niektoré sviatky sa používa aj v salamanskej katedrále a výnimočne aj v iných španielskych kostoloch. Pápež Ján Pavol II. celebroval omšu v mozarabskom ríte v rokoch 1992 a 2000.