Muhjí ad-Dín ibn Arabí


Muhjí ad-Dín ibn Arabí (arabsky: مُحِي اَلدِّينْ اِبْنُ الْعَرَبِي; narodený 28. júla 1165-10. novembra 1240) alebo s celým menom Muhjí ad-Dín ibn Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Arabi al-Hatimî et-Tâî, slavný islamský mysliteľ, mystik, spisovateľ a básnik. Je známy aj pod menom Šejhul Ekber.- doslova "Najväčší učiteľ";

Muhjí ad-Dín ibn (al-)Arabí
španielsko-arabský filozof,
vplyvný učiteľ sufizmu
Muhjí ad-Dín ibn Arabí
Narodenie7. august 1165
Murcia, Španielsko
Úmrtie16. november 1240 (75 rokov)
Damask, Sýria
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Muhjí ad-Dín ibn Arabí

Narodil sa v Španielsku, veľa cestoval po Blízkom Východe.[1]


Známe sú jeho myšlienky o jednote existencie a náuka o dokonalom človeku. Bol neprávom obviňovaný z panteizmu a z kacírstva. Je autorom veľkého počtu spisov. Jedným z najprísnejších kritikov Ibn al-Arabi je učenec Ibn Tajmíja. Podľa Ibn Tajmíja je jednota existencie kufr, takže tí, ktorí sa zastávajú tejto myšlienky, sú neveriaci.


Podľa Nefahata, jedeného z bagdadských ulama ktorý je autorom knihy o Muhjí ad-Dín ibn Arabí jeho počet diel je viac ako 500. Hovorí sa, že počet diel Ibn 'Arabimu samému nebol známy. Chcel ich prepisovať niekoľkokrát za svoj život na žiadosť svojich priateľov. Niektoré diela prežili dodnes v troch samostatných rukopisoch.

Príklady diel:

 • Mekkské zjavenia - (jeho najväčšie dielo v 37 zväzkoch pôvodne publikované v 4 alebo 8 zväzkoch v modernej dobe, pojednávajúce o širokej škále tém od mystickej filozofie po súfijské praktiky a záznamy jeho snov / vízií. Spolu má 560 kapitol. [6] V moderných vydaniach predstavuje asi 15 000 strán.),[1]
 • Tlmočník túžob - (zbierka nasībov, ktoré v reakcii na kritiku vydal Ibn Arabi znova s ​​komentárom vysvetľujúcim význam básnických symbolov.),
 • Prstene múdrosti - (Dielo, ktoré vzniklo v neskoršom období života Ibn 'Arabiho, sa niekedy považuje za jeho najdôležitejšie a možno ho charakterizovať ako súhrn jeho učení a mystických vier. Zaoberá sa úlohou, ktorú v Božom zjavení hrajú rôzni proroci.),
 • Dīwān - (jeho zbierka poézie siahajúca do piatich zväzkov, väčšinou neupravených. Dostupné tlačené verzie vychádzajú iba z jedného zväzku pôvodného diela.),
 • Duch Svätý v radách duše - (pojednanie o duši, ktoré obsahuje zhrnutie jeho skúseností od rôznych duchovných majstrov v Maghrib. Časť z toho bola preložená ako súfisti z Andalúzie, reminiscencie a duchovné anekdoty o mnohých zaujímavých ľuďoch, ktorých stretol v al-Andaluse),
 • Kontemplácia svätých tajomstiev - (pravdepodobne jeho prvé väčšie dielo, pozostávajúce zo štrnástich vízií a dialógov s Bohom.),
 • Božie výroky - (dôležitá zbierka, ktorú vytvoril Ibn 'Arabī zo 101 hadísov qudsī),
 • Zbožné modlitby - (široko prečítaná zbierka štrnástich modlitieb za každý deň a noc v týždni),
 • Cesta k Pánovi moci - (podrobný technický manuál a cestovná mapa pre „cestu bez vzdialenosti),
 • Kniha Božích dní - (práca o povahe času a rôznych druhoch dní, ktoré prežívajú gnostici),
 • Rozprávkový západ Gryphon - (kniha o význame svätosti a jej vrchole v Ježišovi a Mahdí),
 • Univerzálny strom a štyri vtáky - (poetická kniha o Úplnom človeku a štyroch princípoch existencie),
 • Modlitba za duchovné povznesenie a ochranu - (krátka modlitba, ktorá sa v moslimskom svete stále často používa),
 • Božská vláda nad ľudským kráľovstvom,
 • Štyri stĺpy duchovnej premeny - (krátka práca o podstatách duchovnej cesty).

Referencie

upraviť
 1. a b The Meccan Revelations [online]. 1900-1999, [cit. 2013-07-14]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť