Munícia sú všetky bojové prostriedky, ktoré využívajú vlastnosti výbušnín a pyrotechnických zmesí, predovšetkým ich energiu, a to buď priamo na vyvolanie žiadúceho účinku (predovšetkým na ničenie) alebo nepriamo – pre dopravu prostriedku na cieľ.

Rozdelenie munície upraviť

Podľa druhu vojsk upraviť

Toto rozdelenie munície je len orientačné a "teoretické", je normálne, že jeden konkrétny typ munície môže byť v tomto rozdelení zaradený súčasne do niekoľkých skupín. V praxi je potom rozhodujúce, ktorý druh vojska daný typ munície používa.

 • munícia pre výzbroj jednotlivca – predovšetkým náboje do ručných strelných zbraní a ručné granáty... Do tejto skupiny možno zaradiť a civilné lovecké a športové strelivo.
 • munícia delostrelecká – delostrelecké náboje, delostrelecké míny, delostrelecké rakety...
 • munícia letecká – letecké bomby, letecké riadené a neriadené rakety, náboje pre letecké palubné zbrane, pyrotechnické prostriedky záchranných sedačiek, štartovacie raketové motory,...
 • munícia ženijná – predovšetkým protitankové, protipechotné a objektové míny a ich roznecovače, ženijné nálože a náloživo...
 • munícia námorná – predovšetkým námorné torpéda, námorné míny, hlbinné bomby, náboje pre námorné delá a delá pobrežnej obrany...
 • munícia raketová – predovšetkým riadené rakety všetkých druhov a ich príslušenstvo

Podľa určenia upraviť

Munícia základného určenia upraviť

Slúži priamo na plnenie bojovej úlohy – ničenie síl a prostriedkov nepriateľa

 • trieštivá, trhavá, trieštivo-trhavá
  • s objemovým výbuchom
 • priebojná
  • protipancierová plná
  • protipancierová s trhavinou
  • protipancierová jadrová
  • podkalibrová
  • protibetónová
  • kumulatívna
  • s výtržným účinkom
  • polopancierová (letecká a námorná)
 • kartáče a šrapnely
 • zápalná
 • chemická
 • biologická
 • rádiologická
 • jadrová
 • s kombinovaným účinkom
  • priebojno-zápalná
  • kumulatívno-trieštivá
  • trieštivo-trhavo-zápalná
  • trieštivo-chemická
  • trieštivo-dymová
 • kontajnerová – zaradenie je trochu sporné, vlastnou muníciou je až submunícia so špecifickým účinkom (niektorý účinok z vyššie uvedených) uložená v kontajnere, úplný a naplnený kontajner je ale tá časť munície, ktorej sa týka obsluha, použitie, ošetrovanie a skladovanie.

Munícia pomocného určenia upraviť

Napomáha pri plnení bojovej úlohy

 • dymová a zastieracia
 • osvetľovacia – na osvetlenie bojiska, napríklad v noci
 • signalizačná – na dennú a nočnú signalizáciu
 • orientačná – na vyznačenie polohy dôležitého bodu alebo oblasti v teréne či na mori
 • zástrelná – na označenie miesta dopadu strely
 • agitačná – obsahuje propagandistické materiály na podlomenie bojovej morálky vojsk nepriateľa – spravidla letáky
 • trasovacia – na označenie dráhy alebo polohy strely
 • rušiaca – obsahuje aktívne alebo pasívne prostriedky pre rušenie rádiolokátorov a rádiového spojenia, pyrotechnické zdroje infračerveného žiarenia pre odlákanie alebo zmätenie navádzacích zariadení zbraní a prieskumných prostriedkov
 • zvláštna – rôzne ďalšie prostriedky, ktoré napomáhajú plneniu bojovej úlohy, napríklad „jednorazový“ prieskumný prostriedok dopravený do oblasti možných cieľov s cieľom upresniť ich polohu

Munícia špeciálneho určenia upraviť

Nemá bojové použitie

 • cvičná – slúži pre výcvik vojsk v obsluhe a použití zbraní
 • školná – učebná pomôcka, neobsahuje žiadne výbušniny
 • náhradná – slúži pre výcvik vojsk v streľbe zo zbraní
 • polostrá, slepá, tupá – slúži spravidla pre rôzne skúšky
 • fiktívna – slúži pri overovaní funkcie mechanizmov zbraní streľbou
 • svedecká – slúži ako doklad o správnosti technológie výroby

Podľa spôsobu dopravy na cieľ upraviť

Rozlišujeme, akým spôsobom sa munícia dostáva na dráhu k cieľu

 • munícia bez pohonného systému – neobsahuje vo svojom súhrne žiadny ďalší zdroj energie
  • vyčkávajúca alebo tiež nastražená – je umiestnená na jednom mieste a čaká na priblíženie sa cieľa – napríklad väčšina pozemných a námorných mín
  • vrhaná – sem možno zahrnúť napríklad takmer všetky ručné granáty a tiež letecké bomby
 • munícia s mechanickým pohonom – napríklad s kolesovým podvozkom, pásmi alebo mechanickými nohami – jediným prakticky použitým bojovým prostriedkom bola nemecká pásová demoličná mína Sdkfz. 303 Goliath
 • munícia raketová – súčasťou munície je raketový motor, ktorý dáva celej zostave munície rýchlosť potrebnú na dosiahnutie cieľa. Patria sem všetky delostrelecké neriadené rakety, letecké neriadené rakety, protitankové riadené strely, letecké a pozemné protilietadlové riadené strely, a tiež diaľkové balistické rakety
 • munícia reaktívna – súčasťou munície je pohonná systém vytvárajúci reaktívny ťah (okrem raketového motoru), patria sem napríklad riadené strely s prúdovými motormi (často s krídlami), bezpilotné lietadlá s bojovou časťou, ale aj námorné torpéda s pohonom lodnými skrutkami
 • munícia pre strelné zbrane – strela je urýchlená v hlavni zbrane tlakom plynov, ktoré vznikajú pri horení (pyrotechnickej) výmetnej nálože, alebo sú privedené z nejakého zásobníku – sem patrí strelivo pre ručné strelné zbrane všetkých druhov a pre delá všetkých druhov
 • munícia s kombinovaným pohonom – strela je vystrelená z hlavne zbrane výmetnou nábojkou a počas letu strely sa zapáli raketový motor, ktorý strelu ďalej urýchli. Princíp využíva napríklad 73mm nízkotlaký kanón 2A28 bojového vozidla BVP-1, bezzáklzový kanón SPG-9 alebo reaktívny protitankový granátomet RPG-7.