Náhodnosť

vlastnosť niečoho, čo vzniká samo, náhodne, bez vedomého úsilia človeka

Náhodnosť je nepredvídateľnosť kombinácie z nekonečného množstva podmienok, za ktorých pôsobí daná príčina, čo spôsobuje, že vznik javu nie je nevyhnutný, ale náhodný. V indeterminize náhodnosť je bezpríčinnosť, bezzákonitosť, indeterminovanosť.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.