Nárastok (obrábanie)

Nárastok je zúbok zvarený z kúskov obrábaného kovu nalepený na pracovný hrot obrábacieho nástroja.

Vzniká postupne. Je síce 10x tvrdší ako obrábaný materiál takže teoreticky šetrí nôž. Prakticky je však nežiaduci pretože:

  1. Stále sa zväčšuje a následne láme čo sa cyklicky opakuje. Preto logicky znižuje presnosť obrábania.
  2. Mení geometriu rezného klina, najmä uhol čela nástroja, čo sa nepriaznivo prejaví zmenou rezných podmienok (najmä je tupý).

Zabrániť sa mu dá:

  1. zvýšením otáčok (treba ale aj viac chladiť)
  2. naopak znížením otáčok
  3. za dostatočného použitia chladenia a rezných mazív

Každý materiál má určitý rozsah otáčok, pri ktorých nárastok vzniká najviac. Sú otáčky väčšie alebo menšie, tak je šanca n vznik menšia.

Veľká šanca na vznik je pri obrábaní hliníka a duralu, malá šanca na vznik je pri automatových oceliach.