Návesť je viditeľné, alebo počuteľné vyjadrenie rozkazu, signálu, znamenia alebo správy v doprave. Návesti sa zväčša vydávajú návestidlom, ale je možné ich vydávať aj ručne.

Návesť