Názornosť

Názornosť je prístupnosť zmyslovému vnímaniu (najmä zrakovému), obraznosť, ľahká pochopiteľnosť. Pri uplatňovanie zásady názornosti sa využívaji didaktické prostriedky - predovšetkým ide o predmety slúžiaci ako učebná pomôcka pri názoronom vyučovaní.
Zásada názornosti je hlavné didaktické pravidlo.

Externé odkazyUpraviť