Nízkozdvižný vozík

Nízkozdvižný vozík (tzv. paleťák) je ručne alebo elektromotorom ovládané a poháňané zariadenie, určené na manipuláciu s prispôsobenými paletami a debnami. Použitie je obmedzené na rovné spevnené plochy ako sú výrobné a skladové haly, nakladacie rampy alebo korby nákladných automobilov.

Ručný nizkozdvižný vozík
Elektrický vozík s plošinkou pre obsluhu

Ovládanie vozíka zabezpečuje hydraulický valec v rukoväti, ktorý má nosnosť 2 000 kg. Pohybom páky sa náklad dvíha alebo spúšťa. Pri elektrických vozíkoch je pohyb i hydraulické čerpadlo poháňané elektromotormi.

Konštrukcia Základom vozíka sú dve ocelové nosníky(vidly), ktoré sa zasúvajú pod paletu. Nosníky sú na jednom konci spojené priečnikom, ktorý sa opiera o hydraulický valec. Na valci sú upevnené tiež riadiace kolesá. Voľné konce nosníkov sa opierajú o pojazdové valčeky osadené na výkyvných ramenách. Pojazdové valčeky sú u vozíkov vyšších nosnosťou zdvojené. Zdvih výkyvných ramien s valčekmi je odvodený pákovým prevodom od zdvihu hydraulického valca. Na hydraulickom valci je u vozíkov bez elektrického pohonu ohybne upevnená riadiacej oje. Oja sa natáča dvojica riadiacich kolies a súčasne slúži ako páka hydraulického čerpadla. Pumpovaním ojom tlačíme hydraulickú kvapalinu pod piest a ten dvíha konštrukcii vozíka. Ovládanie prepúšťacieho ventilu je páčkou na oji. Páčka má tri polohy: zdvih / jazda / spúšťania. V polohe jazda je hydraulické čerpadlo zablokované, oj je voľná a slúži len pre ťahanie a riadenie vozíka. U vozíka s elektrickým pohonom je priečnik súčasťou pohonnej jednotky, ktorá obsahuje hydraulický valec s elektricky poháňaným hydraulickým čerpadlom, pohon pojazdu a akumulátory. Riadenie elektricky poháňaných vozíkov je tiež ojom, na ktoré sú aj základné ovládacie prvky pojazdu a zdvihu. U vozíkov poháňaných ľudskou silou iu tých elektrických existujú verzie s vstavanou váhou. Prevážanie paletu (tovar na palete) je možné zvážiť a vytlačia vážiaci protokol. Nízkozdvižný vozík sa líši od vysokozdvižného vozíka tým, že ťažisko naloženého vozíka je vždy medzi opornými bodmi vozíka. Nie je potreba protiváha. Obsluha nízkozdvižného vozíka manipuluje vždy priamo s riadiacou ojom a stojí mimo vozík

Pozri aj upraviť