Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve

(Presmerované z NACE)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, skratka NACE (angl. Statistical Classification of Economic Activities in the European Community), je štandardizovaný klasifikačný systém v európskom priemysle, ktorý pozostáva zo 6 znakov.

použitie NACE v softvérovej aplikácií

V EÚ je záväzný. Zavedený bol nariadením z roku 1990 (NACE Rev. 1), upravený nariadením z roku 2002 (NACE Rev. 1.1) a potom značne zmenený s platnosťou od roku 2008 (NACE Rev. 2 [1]).

SlovenskoUpraviť

Na Slovensku existovala slovenská implementácia NACE spočiatku pod názvom odvetvová klasifikácia ekonomických činností (skratka OKEČ), neskôr (od roku 2003) pod názvom štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností [2].

Implementácia platná na Slovensku od roku 2008 sa nazýva Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 [3] [4]. [5]

VyužitieUpraviť

NACE používajú napríklad katalógy firiem, ktoré klasifikujú spoločnosti do kategórií. [6] [7]

ZdrojeUpraviť

  1. http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/nacecodes_en.pdf
  2. [1]
  3. http://www.podnikam.webnoviny.sk/userfiles/files/subory/formulare/SKNACE/SKNACE.pdf
  4. http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5205
  5. http://www.nace-rev2.com/
  6. http://www.spolocnost.info
  7. http://www.k-f.sk