Nadhlavnica alebo abakus je štylizovane upravená štvorcová kamenná platňa, slúžiaca ako vložka medzi hlavicou a architrávom antického stĺpu, ktorej funkciou je prenášať hmotnosť nesených častí stavby na stĺpy. Bola prvýkrát použitá už v egyptskej architektúre. Dórsky typ je hladký, iónsky a korintský spravidla profilovaný.

Nad zdobenou hlavicou stĺpa je dobre viditeľný štvorhranný abakus. Kostol Saint-Alban, Lormes, Burgundsko, Francúzsko.

Zdrojе upraviť