Nakš-e Rostam

(Presmerované z Nakš-i Rustam)

Nakš-e Rostam (iné prepisy: Nakše Rostam, Naqš-e/Naqše Rostam, Nakš-e/Nakše Rustam, Naqš-e/Naqše Rustam, Nakš-i/Nakši Rustam, Naqš-i/Naqši Rustam; doslova: Rustamov obraz) je skalná stena neďaleko Stachru v Iráne, do ktorej sú vytesané hrobky achajmenovských kráľov a reliéfy z dôb prvých Sasánovcov. Pred skalou stojí dvanásťmetrová veža Ka‘ba-je Zardošt, o ktorej pôvodnom účele sa dodnes vedú vedecké debaty; iste však plnila významné náboženské funkcie.

Achajmenovské skalné hrobky v Nakš-i Rustame severovýchodne od Šírázu

Z achajmenovských hrobiek, vybudovaných zhruba desať metrov nad zemou a majúcich tvar gréckeho kríža, je možné bezpečne identifikovať iba hrobku kráľa Dareia I. vládnúceho v rokoch 522/521-486 pred Kr. Ostatné tri sa väčšinou pripisujú Xerxovi I., Artaxerxovi I. a Dareovi II., tj. panovníkom z 5. storočia pred Kr. Vo vnútri hrobky Dareia I. je rad postranných chodieb a miestností, ktoré by poskytli priestor prinajmenšom trom sarkofágom. O tom, kde bol pochovaný sám kráľ, sa pochopiteľne diskutuje.

Pozoruhodné sú aj monumentálne sasánovské reliéfy, najmä „historický“ reliéf kráľa Šápúra I. z 3. storočia po Kr. Sú na ňom okrem kráľa zobrazení aj rímski cisári Valerianus a Philippus Arabs, z ktorých prvého Šápúr zajal a druhého donútil k plateniu tribútu. V pozadí stojí popredný predstaviteľ zarathuštrovskej „štátnej“ cirkvi, kňaz Kartír. Tiež králi Ardašír I., Báhrám II., Narsé a niekoľko ďalších (identifikácia je sčasti sporná) tu zanechali „svoje“ reliéfy.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť